Právne podmienky

Právne podmienky on- line objednávania na internetovom portáli spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r.o. (ďalej len „Xella“).

Spoločnosť Xella pripravila pre svojich obchodných partnerov možnosť vybavovania svojich objednávok prostredníctvom internetového portálu www.xella.sk ako možnosť na zjednodušenie a urýchlenie objednávania výrobkov YTONG.

Podmienkou používania internetového objednávkového systému cez internetový portál www.xella.sk je platne uzavretá Rámcová kúpna zmluva medzi Xellou na strane predávajúceho a obchodným partnerom na strane kupujúceho, ktorý bude využívať internetový systém objednávania.

Prístup do internetového objednávkového systému je obchodnému partnerovi umožnený len na základe užívateľského mena a prihlasovacieho hesla, ktoré obdrží na požiadanie od spoločnosti Xella. V prípade, že dôjde k zneužitiu pridelených prístupových údajov zo strany ich užívateľa, resp. zo strany tretej osoby, ktorej umožnil užívateľ prístup, spoločnosť Xella neručí za vzniknutú škodu. Takisto spoločnosť Xella nenesie zodpovednosť za škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných, resp. z odkazovaných webových stránok.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového objednávkového systému sa považujú za riadne objednávky v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy a ustanoveniami tejto zmluvy sa spravujú vo všetkých bodoch.

Použitím prihlasovacieho hesla vyjadruje používateľ svoj súhlas a súčasne akceptuje právne podmienky on-line objednávania na internetovom portáli www.xella.sk.